AsianCeleb » Chinese Beautiful Actress Yao Di


Chinese Beautiful Actress Yao Di 姚笛
Date of birth: March 17, 1982
Place of birth: Zhejiang Jiaxing, China
Height: 164 cm
Weight: 43 kg
Blood type: O
Horoscope: Pisces
Profession: Actress

 Chinese Beautiful Actress Yao Di


 Chinese Beautiful Actress Yao Di


 Chinese Beautiful Actress Yao Di


  Chinese Beautiful Actress Yao Di


  Chinese Beautiful Actress Yao Di


 Chinese Beautiful Actress Yao Di


 Chinese Beautiful Actress Yao Di